Ma: 2022.05.09. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Régi idők nagy bűnügyei
Botrány! Így nyúlta le a Hungaropharma az ALMA Gyógyszertárakat
privatkopo.hu 2012. 10. 11. 9:11:00

Dr. Bálint István 38 gyógyszertárból álló patikabirodalmat épített fel, amely egyre nagyobb szeletet hasított ki a hazai gyógyszer-kiskereskedelemből. Köztudott, hogy a gyógyszeripar az egyik legjövedelmezőbb üzletág, amely akkora pénzügyi forgalmat bonyolít le, hogy ahhoz képest - például - a kilencvenes évek olajszőkítéseiből vagy a kábítószer-kereskedelemből származó összegek csupán aprópénznek tűnhetnek. Ez az oka annak, hogy a politikával összefonódott gazdasági maffia minden eszközzel igyekszik érdekeltségeket szerezni e jövedelmező szektorban. Egy napon Dr. Bálintot rendőrök vitték el, és 9 hónapig nem is engedték haza…Az MTI 2010. január 19-i híre: Őrizetben az Alma Patikák volt tulajdonosa! - Őrizetbe vette a rendőrség az Alma Patikákat korábban létrehozó és működtető cégek tulajdonos-ügyvezetőjét.

A Hungaropharma Zrt. tavaly nyáron tett feljelentést hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt.

Tafferner Éva, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette: a BRFK gazdaságvédelmi főosztályának nyomozói kedden őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki B. Istvánt sikkasztás és más bűncselekmények gyanúja miatt.”

Olyan szépek voltunk…

2007. év április 16. napján a Farmakon Csoport Kft. - amely Dr. Bálint István minősített többségi tulajdonában áll alapítása, 2004. év óta - és Dr. Bálint István, mint magánszemély megalapították a Gyógyszerellátó Hálózat Kft-t, amely az ALMA Gyógyszertárak beruházó cégeként működött.

2007 májusában - miután a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. már sorra kötötte a bérleti szerződéseket az ALMA gyógyszertárak kialakítására és megkezdte a kivitelezéseket - Dr. Bálint Istvánt megkereste Szabó Ferenc, a Hungaropharma Zrt. akkori vezérigazgatója.

- A megkeresés célja az volt, hogy a német tulajdonú Pharmanova/Phoenix Csoport helyett, amellyel akkor már fél éve együttműködtünk a patikai hálózat koncepciójának megvalósításában, válasszam inkább a magyar gyógyszergyártói háttérrel Hungaropharma Zrt-t, és vállaljak többségi gyógyszer beszerzési kötelezettséget feléjük - magyarázta Dr. Bálint István. - Cserébe a vállalásomért a Hungaropharma felajánlotta a piacon fellelhető legjobb szállítói kondíciókat, legalább 90 napos fizetési határidőt, valamint, hogy ötszázmillió forint összegben banki hitelkeret álljon rendelkezésre cégem részére legalább 3 évig.

Annak érdekében, hogy egy esetleges piaci hangulatváltozás, avagy megváltozó gazdasági környezet esetén ezeket a kondíciókat a Hungaropharma a szerződéskötést követően is fenn kívánja tartani a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. számára, Dr. Bálint felajánlotta, hogy a futamidőt követően, tehát legkorábban 2011. évben, a Hungaropharma névérteken megszerezheti cége 75 százalék - 1 szavazat üzletrészét. Ez lett volna a Hungaropharma jövőbeni jutalma a korrekt és biztonságos gyógyszerellátásért.

A „Befektetési Megállapodásnak” nevezett, de valójában tényleges befektetés nélküli szállítási és piacszerzési dokumentumot 2007. június 8. napján írták alá a szerződő felek, legalább három, teljes gazdasági évre szóló futamidővel.

- Elfogadtam Szabó Ferenc azon kérését, miszerint a Hungaropharma Zrt-nek, mint hazánk legnagyobb gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatának, érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződéskötés ne kerüljön nyilvánosságra, mivel 2007. évben egy gyógyszertári hálózat érdekközösségében lenni még hátrányosan is érinthette volna a Hungaropharma arculatát a többi, túlnyomó részben családi/magán-gyógyszerészi tulajdonban lévő, mintegy 2400 gyógyszertári vállalkozás és a Gyöngy Patikák csoportosulása szemében - mondta Dr. Bálint István. - Szabó Ferenc vezérigazgató kikötötte a szigorú titoktartást, valamint azt, hogy a megállapodás és mellékletei általam és cégem, mint „Letevők” által ügyvédi letétbe kerüljenek az általa megnevezett - az okiratokat is szerkesztő - ügyvédnél.

Dr. Kertész József Tamás budapesti ügyvéd letétjébe kerültek a Megállapodás és annak biztosítékai, azaz minden aláírt vételi opciós szerződés a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. mindkét üzletrészére, amelyekhez a hozzáférést és a felhasználást a Megállapodásban szigorú előfeltételekhez kötötték a szerződő felek.

                                                       Dr. Bálint István

- A Hungaropharma Zrt. és cégeim között létrejött együttműködés rendkívül sikeres volt, egészen 2009. április 1. napjáig - jelentette ki Dr. Bálint. - Ezalatt a másfél év alatt, azaz a Megállapodás futamidejének alig felében, létrejött 38 ALMA Gyógyszertár szerte az országban - Kisvárdától Körmendig, Balassagyarmattól Siklósig, számos megyeszékhelyen és Budapesten. Az alkalmazottak száma meghaladta a 350 főt, a 2009. márciusi árbevétel pedig meghaladta a havi nettó egymilliárd forintot.

Furcsaságokkal kezdődött…

A furcsaságok 2009. március 27. és 2009. április 1. napokon kezdődtek a Hungaropharma és a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. együttműködésében, amikor is első ízben készült két, a korábbi bizalmi együttműködés fényében rendhagyó, írásbeli „Emlékeztető”.

- A későbbiekben fény derült az „Emlékeztetők” valódi jelentőségére: ürügy volt az állítólagos szerződésszegéseimet követő biztosítékok sikertelen lehívási kísérlethez - magyarázta az ALMA Gyógyszertárak alapítója. - Az „Emlékeztetők” szövege még csak nem is érintette a Megállapodást, nem utalt bárminemű szerződésszegésre, nem teljesített kötelezettségre, így nem tartalmazott „felszólítást” azok orvosolására sem. A Megállapodás egyértelműen tartalmazza a biztosítékként ügyvédi letétbe helyezett vételi jog gyakorlásának a Gyógyszerellátó Hálózat Kft-t érintő előfeltételét: „(…) bármely lényeges kötelezettségét megszegi és a kötelezettségszegést nem orvosolja a Hungaropharma Zrt. írásbeli felszólítását követő 15 (tizenöt) napon belül.”

A 2009. március 27. napján készült „Emlékeztető” 4. pontja rögzítette, hogy: „Az ALMA patikák 2009. április 3. napig rendezik határidőn túli tartozásaikat.”

- Emlékeim szerint mintegy 10 millió forintról volt szó, amely összeg megfizetéséről még aznap intézkedtem - jelentette ki Dr. Bálint.  - Ennek ellenére az „Emlékeztetőben” rögzített „2009. április 3.” rendezési határidő lejárta előtt a Hungaropharma egyoldalúan, értesítés, és indokolás nélkül leállította a gyógyszerszállítást az ALMA Gyógyszertárak felé. A négy nappal későbbi, 2009. április 1-jei személyes megbeszélés „Emlékeztetőjében” még csak utalás sem volt olyan helyzetre, amely indokolta volna a szállítás azonnali leállítását. Szabó Ferenc ezt felém szóban sem jelezte akkor. Erre egyébiránt a Megállapodás vállalásai szerint a Hungaropharma nem is volt jogosult.

Dr. Bálint István vélelmezi, hogy a Hungaropharma a 2008 őszén bekövetkezett világgazdasági válság eredményeként szorult anyagi helyzetbe kerülhetett, egyrészt a banki finanszírozások, másrészt a korházak romló fizetési lehetőségei, harmadrészt a Hospinvest/Ispotály belső elszámolási kötelezettségek miatt. A 2008. november körül elkezdődött negatív pénzügyi folyamat 2009 márciusára már napi pénzügyi zavarokat eredményezhetett a Hungaropharma Zrt-nél: néhány millió forint likviditásért gyógyszer visszaszállításokat szerveztek a gyártók felé.

A szállítások később ugyan folytatódtak Dr. Bálint cége részére, de csak a korábbi mérték mintegy 60 százalékában. - Erre a magyarázat Szabó Ferenc részéről a Hungaropharma likviditási nehézségei voltak - fűzte hozzá a szakember.

„István! Átadod a MEG Zrt-t?”

2009. május 19. napján dr. Gosztonyi Júlia közjegyző - 11060/Ü/1790/2009. ügyszámon - jegyzőkönyvet készített a Hungaropharma Zrt. székhelyén. A jegyzőkönyv tartalmát azonban csak 2012. január 25. napján, a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály 01000-4538/2009.bü. ügyszámon a Hungaropharma Zrt. (Szabó Ferenc vezérigazgató) és a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. (Székely Gergely „új” ügyvezető) feljelentése alapján elrendelt nyomozás iratismertetésekor ismerhette meg Dr. Bálint István.

                                                            Szabó Ferenc

- A jegyzőkönyv a valótlan tartalmakkal, valós tények valótlan színben, valótlan adatok valós színben történő megvilágításokkal tűzdelt és a tények elhallgatásával készült feljelentéshez lett csatolva, mint az „opció lehívás iratai” - mondta Dr. Bálint - A jegyzőkönyv a valóságnak megfelelően tartalmazta, hogy a közjegyzőasszony tárgyalóterembe való belépését követően megkérdeztem tőle: „Mi járatban erre ilyen korán?” Tettem ezt talán egy kicsit modortalanul, de az egy perccel korábban Szabó Ferenc által irányomba feltett kérdés - „István! Átadod a MEG Zrt-t?” (az ALMA Gyógyszertárakat üzemeltető, ugyancsak Dr. Bálint István érdekeltségébe tartozó vállalkozás - a szerk.) - enyhén sokkos állapotba juttatott. A jegyzőkönyv fenti tartalmát követő két sor értelme is korrekt, viszont az időrendi sorrendet a közjegyző felcserélte. A valóságban az események így történtek: „doktor Bálint István az együttműködéstől elzárkózott, az okiratok átvételét indokolás nélkül megtagadta, kérte azokat írásban megküldeni, majd 10 óra 42 perckor a tárgyalótermet elhagyta.” És csupán ezt követően, távozásom után történhetett az, hogy „Szabó Ferenc előadta, hogy doktor Bálint István korábban írásban vállalt kötelezettségeknek nem tett eleget, ezért részére át kívánja adni az alábbi okiratokat: 2 (kettő) darab opciót lehívó nyilatkozatot, mely opció a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. üzletrészére vonatkozik, valamint az opció lehívásának okát részletesen tartalmazó kísérőlevelet. Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 44 perckor.” Az én jelenlétemben Szabó Ferenc csak azt a kérdést tette fel, hogy „átadom-e a MEG Zrt-t”, a válaszom határozottan nemleges volt, ezt követően Szabó behívta a jegyzőkönyvet később készítő közjegyzőasszonyt. A rövid bemutatkozás és kézfogást követően azt kértem, hogy további kommunikációt kizárólag írásban, postai úton folytassunk, és elhagytam az irodát. A jegyzőkönyv szerint 2009. május 19. napján a közjegyzőasszony előtt előadta Szabó Ferenc, hogy én többszörösen szerződést szegtem.

A vezérigazgató ámokfutása

Szabó Ferenc még ugyanarra a napra, 2009. május 19. napjára keltezve aláírta azokat az okiratokat, amelyekkel egy személyben kinyilatkoztatta az alábbiakat:

„Alulírott Hungaropharma Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12., képviseletében: Szabó Ferenc vezérigazgató), ezen okirat aláírásával

bejelentem

hogy a mai napon gyakorolt vételi jogomnál fogva megszereztem a Gyógyszerellátó Hálózat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-881430, a továbbiakban: Társaság) üzletrészeinek 100%-át, melynek alapja a Társaság rendelkezésére bocsátott 3,000,000.-Ft készpénz törzsbetét.”

Szabó a bejelentést már az általa megválasztott új ügyvezető - Székely Gergely - nevére, és a kft. általa megjelölt új székhelyére (1061 Budapest, Király utca 14.) címezte, továbbá megküldte azt a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság részére. Szabó egy személyben hozott egy Alapító Határozatot, mint a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. 100%-os üzletrészének tulajdonosa, amelyben többek között „rögzíti, hogy a mai napon a Társaság 100%-os üzletrészének tulajdonjogát megszerezte”, továbbá „hogy a mai nappal a Társaság ügyvezetői megbízásából dr. Bálint István ügyvezetőt visszahívja”, továbbá „hogy a mai naptól határozatlan időtartamra a Társaság ügyvezetőjének Székely Gergelyt nevezi ki”.

Szabó Ferenc tehát nem létező vételi jogokra hivatkozva aláírta a fiktív bejelentéseket az üzletrész megszerzésről, továbbá fiktív alapítói határozatot hozott, kinevezte Székely Gergelyt a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. ügyvezetőjének, aki azt elfogadta és meghatalmazást adott Dr. Kertész József ügyvédnek, aki megszerkesztette az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot, elkészítette az aláírási címpéldányt, törvényességi nyilatkozatot, tagjegyzéket, kérelmet, és végül létrehozta a cégeljárásban használatos e-aktát.

Az üzletrész-átírást a közhiteles cégnyilvántartásból szerzett (e-akta, időpecsétek és csatolt okiratok létrehozásainak időpontjai) információk és a jegyzőkönyv hitelt érdemlő állítása szerint az alábbi módon követték el:

A cégeljárásban felhasznált okiratok aláírása és digitalizálása a jegyzőkönyv lezárásának időpontját (10 óra 44 perc) követően, 10 óra 44 perc 27 másodperckor kezdődött és 10 óra 51 perc 55 másodperckor már be is fejeződött a 12 darab okirat vonatkozásában. Tehát mindösszesen 7 (azaz hét) perc alatt…

10 óra 57 perc 40 másodperckor már létrehozták az e-aktát, úgy, hogy - az ügyben eljáró dr. Kertész Péter ügyvéd szerint - „a cégeljárásban felhasznált meghatalmazásomat már a Társaság új ügyvezetője, Székely Gergely ügyvezető írta alá”.

Előre kitervelten?

- Az időpontokból egyértelműen megállapítható, hogy a cégeljárásban felhasznált okiratok már előre meg voltak szerkesztve és minden fél - Szabó Ferenc, Székely Gergely és dr. Kertész József Tamás ügyvéd - által alá voltak írva - világított rá Dr. Bálint István. - Csak azt várták, mikor sétálok be a kész kelepcébe… Mire a Hungarpharma Zrt. központjából visszaértem cégem budapesti irodájába - közvetlenül, kitérő nélkül vezettem oda -, Szabó Ferenc, Székely Gergely és egy új szereplő, dr. Jovány Attila budapesti ügyvéd, 6-7 testőr kíséretében, már ott voltak. Tették ezt úgy, hogy közben „megszerkesztették” és „aláírták” a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. cégpapírjait - valahol a városban… Felszólításaimra, hogy hagyják el az irodát, nem is reagáltak. Szabó Ferenc azt hajtogatta, hogy itt már minden a Hungaropharmáé, távozzunk onnan. Megjegyzem: ez egy 660 nm-es iroda volt, közel 30 munkatárssal. Dr. Jovány Attila azt mutogatta a laptopján, hogy a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. 100 százalékos üzletrésze már a Hungaropharma tulajdonában van, pedig akkor még nem is lehetett erről cégbírósági végzése. Ekkor rendőrséghez fordultam birtokvédelemért, amelyet meg is kaptam.

Még aznap (2009. május 19.), 15 óra 38 perckor a cégbíróságnál meghozták a „Végzést”, amellyel bejegyezték Hungaropharma Zrt-t a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. 100 százalékos tulajdonosaként, miközben az üzletrész megszerzését lehetővé tevő „opciót lehívó nyilatkozatok” - letétként - a mai napig dr. Kertész József Tamás ügyvédi irodájában hevernek, sértetlen borítékokban…

- 2009. május 22-én megismétlődött a három nappal korábbi jelenet a Gyógyszerellátó Hálózat központi irodájában: ekkor már kisteherautó kíséretében érkezett a helyszínre Szabó Ferenc, Székely Gergely és Dr. Jovány Attila ügyvéd - idézte fel Dr. Bálint. - Utóbbi azzal kezdte a „felvonulást”, hogy megfenyegetett - „én a helyében nem ugrálnék, mert könnyen a börtönben találhatja magát” -, a későbbi tények ismeretében nem alaptalanul…

Dr. Max a háttérben?

Időközben Dr. Bálint tudomására jutott, hogy a Hungaropharma már 2008 májusa óta részt vállalhatott egy külföldi - Csehországban és Szlovákiában piacvezető, szinte egyeduralkodó - gyógyszertári hálózat, a Dr. Max (Penta Holding) magyarországi piacra lépésében, azzal, hogy a Hungaropharma Zrt. tulajdonában lévő Pharmadose Kft. (társtulajdonos és ügyvezető igazgató Dr. Illés Péter, a háttérben egy off-shore cég - a szerk.) megalapította a Dr. Max Kft-t Magyarországon.

- 2009. május közepén egy megbeszélésen ezt szóvá is tettem Szabó Ferencnek, aki ekkor mindent dr. Illés Péterre hárított - mondta. - Mivel személyesen ismertem dr. Illést, a megbeszélésünket követően azonnal érdeklődtem nála, aki viszont Szabó Ferencre hivatkozott, miszerint ő volt az, aki elhatározta a cseh, szlovák, román és magyar struktúra fúzióját. Megbízást adtam a Doszpot Péter nevével fémjelzett EX-POL ID magánnyomozó társaságnak, hogy térképezze fel az ügy hátterét.

Részletek a cég által készített összefoglaló jelentésből:

 „A megbízó (MEG Zrt.) által üzemeltetett ALMA Gyógyszertárak „átvételét” a Dr. Max Kft. tagjai, valamint Dr. Illés Péter készítették elő tavaly (2008) nyáron Szabó Ferenccel karöltve. Céltudatosan ezért hívták életre a Dr. Max Kft-t, melyben ebből a célból lett tag a Pharmadose Kft. Szinte bizonyos, hogy Szabó Ferenc a patikahálózatot - mint egy „bevezetett” üzletet - annak piaci értékén „játszotta volna át” a Dr. Max Kft-nek. Az Ispotály Hospinvestből való kivásárlása a Hungaropharma által adott pénzből történt - ezt kellett pótolni a Hungaropharmába, amit Dr. Illés tett meg. Neki emiatt kellett a pénz. 2008. december-2009. január hónapokban eldöntött tény volt, hogy Dr. Illés Péter meg fogja venni az Alma patikahálózatot. Ezt biztosra tudjuk, ismerjük a bűnözői kört, akik Dr. Illés alá tartoznak (névvel, telefonszámmal).

(…) Az információ szerint Dr. Illés Péter a Hungaropharma Zrt-ből nagyobb pénzösszegeket is szokott kivenni, melyeket az Egyesült Államokba visz ki, ahol gyakran tartózkodik. Dr. Illés Péter kapcsolatai többnyire a prominens fehérgalléros bűnözői körökből, illetve a mögéjük kellő fizikai erőt biztosító „éjszakai" csapatok tagjai közül kerülnek ki.

Információink szerint a patikahálózat átvételére tett kísérletkor megfélemlítés céljából nagy valószínűséggel Dr. Illés Péter alvilági kapcsolatai voltak jelen.

(…) Munkatársaink előtt ismert az a tény, hogy a Hungaropharma, mint gyógyszernagyker szállításaiból eredően a Pharmadose Kft. 300-400 millió forint tartozást halmozott fel, mely egybeesett a Pharmadose Kft. Váci Jávorszky Ödön Kórházzal a beszerzések Pharmadose Kft. általi ellátásáról készült szerződés megkötésével, amely vállalásai miatt, nagyon sokba került a Pharmadose Kft-nek.

(…) A „forrás" elmondása szerint Szabó Ferenc és Dr. Illés Péter kapcsolatára vonatkozóan beszerzett adatok alapján Szabó Ferenc a Hungaropharma kintlévőségei miatt sarokba szorult helyzetben volt. Ezt tetézte a Pharmadose Kft Hungaropharma irányába fennálló 300-400 millió forintos tartozása is. Információnk szerint a Pharmadose Kft. a gyógyszerszállításon kívül több esetben még tagi hitelben is részesült a Hungaropharma részéről.

Dr. Illés Péter személyiségéből adódóan ezzel tartotta sakkban, illetve az illegális úton R. Györgytől szerzett pénzeszközökből származó előnyöket kihasználva teljesen manipulálni tudta Szabó Ferencet, elfogadtatva vele azt, hogy a Pharmadose Kft csak újabb és újabb gyógyszertárak megnyitása, megszerzése útján tudja megfizetni adósságait.

(…) Az események vizsgálata során több alaklommal merült fel a Hungaropharma Zrt. vélt követelésével kapcsolatban a Hungaropharma felelőssége. Az ismert eseményekből arra lehet következtetni, hogy valós probléma megoldási szándéka esetén lett volna arra lehetőség, hogy az érintettek a vitás kérdéseiket egyezség útján rendezzék. Arra lehet következtetni, hogy a Hungaropharma Zrt. magatartásával, a szállítási szerződéses kötelezettségének a megszegésével nagymértékben hozzájárult ahhoz a kárhoz, amelynek károsultjaként saját magát tünteti fel.”

- Miután 2010. január 18. napján (hétfő) 18 óra körül telefonon tájékoztatást kaptam az EX-POL ID egyik vezető nyomozójától arról, hogy elkészült a jelentésük és hogy kiderítették a háttérben meghúzódó bűnözők körét, továbbá, hogy másnap, 13 órakor azt írásban átadják nekem, nos mindezek után 12 órával, január 19-én, reggel 6 órakor a rendőrség munkatársai őrizetbe vettek és kezdeményezték az előzetes letartóztatásomat - emlékezett vissza az orvos-vállalkozó. - A fogva tartásom kilenc hónapig tartott, amelyet három hónap házi őrizet követett - egyetlen, a bíróságon vagy a rendőrségi eljárás során részemre bemutatott bizonyíték nélkül.

2010 decemberében a Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy - bár a kicsinált vállalkozó által elmondottak fedik a valóságot - a tőle lenyúlt gyógyszertárak továbbra is az őt tönkre tevő gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat kezében maradhatnak, mert annak idején a cégbíróságnak nem volt kötelessége azzal foglalkozni, hogy ki, miért és hogyan tudta ezt alig 1 óra leforgása alatt elintézni az interneten keresztül…

A Hungaropharma Zrt. álláspontja

A Privát Kopó megkereste az Hungaropharma Zrt. vezérigazgatóját, aki az alábbi tájékoztatást adta:

"Az ALMA Gyógyszertárakhoz kapcsolódó tárgykörrel összefüggésben még mind a mai napig több bírósági - büntető és polgári - eljárás van folyamatban, így azok jogerős lezárultáig az üggyel kapcsolatban nyilatkozni nem áll módomban.

Cikksorozatuk megjelentetése során kérem azonban annak szem előtt tartását, hogy a Hungaropharma Zrt. tulajdonszerzését támadó keresetet a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen elutasította és ezt az ítéletet - felülvizsgálati kérelemre - a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyta. Mivel a bírósági ítéletek tiszteletben tartása mindenkire nézve kötelező, kérem, hogy munkájuk során a fent írtak ismeretében szíveskedjenek eljárni.

Üdvözlettel:

Dr. Feller Antal, vezérigazgató"

(Folytatjuk! Következő riportunkban arra keressük a választ: milyen érdekek mozgatják a Hungarompharmát, melyik „cég” állhat a cég mögött? Mi lett az ALMA patikákkal?)

 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat