Ma: 2024.07.11. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Jogháló
A Bolt Taxi nem felelt meg a fővárosi taxirendeletben foglalt követelményeknek - mégis minősítést kapott a BKK-tól, amit állítólag már soha nem lehet visszavonni
Privátkopó 2023. 06. 05. 7:08:00

Budapesten jelenleg tíz taxi társaság működik. Pedig csak kilenc működhetne. Egy ugyanis évek óta nem felel meg a fővárosi taxirendeletben rögzített egyik fontos követelménynek: a szabadjelzője és a logója nem áll védjegyoltalom alatt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. ennek ellenére megadta a minősítést a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat égisze alatt utasszállítást végző gépkocsiknak, ami tetemes anyagi kárt okoz a piac többi szereplője számára, és anyagi előnyt biztosít a kivételezett taxitársaságnak. Az észt hátterű Bolt Taxiról van szó.A Bolt Taxi (korábban Taxify) 2019-ben jelent meg Budapest utcáin, először Bolt, majd Bolt Taxi néven.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete szerint a taxit az úgynevezett egységes szabadjelzővel (független szolgáltatók esetében), vagy a taxi társaság védjegyoltalom alatt álló és a BKK által előzetesen jóváhagyott szabadjelzővel kell felszerelni. A taxi társaságokkal szerződésben álló taxis vállalkozások taxi járművein az egységes szabadjelző helyett a védjegyoltalom alatt álló, és a BKK által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is felszerelhető.

A taxizáshoz elengedhetetlen előzetes igazolásokat - a gépjármű minősítését, a díjfizetést és a taxiállomás-szerződés megkötését követően - a BKK Zrt. mint közlekedésszervező adja ki a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásoknak.

            Ez a szabadjelző nem rendelkezik védjegyoltalommal

A BKK a Privátkopó bűnügyi portálnak küldött tájékoztatása szerint „A fővárosi Taxirendelet értelmében a személytaxin kizárólag úgynevezett egységes szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel; továbbá opcionális elemként a jobb első ajtón elhelyezhető a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat levédett logója. (…) A Taxirendelet alapján a BKK hatásköre a szabadjelzők és logók védjegyzettségének vizsgálatára terjed ki. A Bolt taxitársaság védjegyoltalom alatt álló és a BKK által előzetesen jóváhagyott szabadjelzővel rendelkezik”.

Nem így van. A Bolt taxitársaság rendelkezik egy védjegyoltalommal, amelyet a „BOLT TAXI” szóösszetételre vonatkozóan szerzett meg.

Viszont: a szabadjelző egy tárgy, amelynek formája van. Meg lehet fogni, el lehet dobni, össze is lehet törni. A szabadjelzőn, mint tárgyon elhelyezett szövegnek a betűtípusa, a betűmérete, a szó vagy szóösszetétel elrendezése (layout), az ábra színvilága, stb. teszi egyedivé a szabadjelzőt, különbözteti meg más taxi társaságok szabadjelzőjétől. Nyilvánvalóan a rendelet alkotójának is ez volt a célja akkor, amikor bejegyzett védjegyoltalmat írt elő a szabadjelző és a pajzsmatricát érintően a taxi társaságok számára.

            A BOLT TAXI szó (szóösszetétel) élvez védjegyoltalmat

A taxitársaságok esetében a taxirendelet nem a szabadjelzőn elhelyezett szó vagy szóösszetétel, elnevezés, hanem - félreérthetetlenül, egyértelműen - a szabadjelző védjegyoltalmát jelöli meg követelményként. Márpedig a szabadjelző (mint tárgy) grafikai elemeket is tartalmaz, ezért kizárólag ábrás formában védethető le. Nem véletlen, hogy - a Bolt Taxin kívül - mindegyik budapesti taxi társaság ábrás védjegyoltalommal rendelkezik.

Más taxi társaságok ábrás védjegyként kértek oltalmat a szabadjelzőjükre - mert tőlük a BKK ezt követelte meg

Ami pedig a pajzsmatricákon elhelyezett logót illeti: azt szóként mind fogalmilag, mind fizikailag képtelenség levédetni, hiszen a logó egy grafikai produktum, amit kizárólag ábrás védjegyként lehet nyilvántartásba venni.

A Bolt Taxi évek nem rendelkezik védjegyoltalmat élvező szabadjelzővel és logóval. Ez tény, erről kár lenne vitát nyitni. A Bolt Taxi észtországi háttércége, a Bolt Technology OÜ (amely állítása szerint nem végez Magyarországon személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező tevékenységet, azonban a védjegyoltalom használatára vonatkozóan megállapodást kötött a Bolt HTX Kft.-vel, mint Magyarországon bejegyzett, fuvarszervező tevékenységet folytató társasággal) 2021. szeptember 15. napján szerzett védjegyoltalmat a „BOLT TAXI” szóösszetételre, szó megjelöléssel. Azaz: a „BOLT TAXI’ elnevezést használó gépkocsik mintegy 2 éven át úgy voltak jelen a fővárosi személytaxi piacon, és tévesztették meg az utasokat, valamint a versenytársaikat, hogy a taxi társaság, amellyel szerződésben álltak, semmilyen (ábrás vagy szó) védjegyoltalommal - vagy annak használatára vonatkozó engedéllyel - nem rendelkezett, így taxi társaságként nem működhetett volna.

A Bolt Technology OÜ ugyan 2021 májusában - nemzetközi védjegyoltalommal - jogot szerzett a „BOLT” szó kizárólagos használatára, azonban mivel a szöveges védjegyben nem szerepelt a „taxi” szó, ez az oltalom a taxi gépkocsik minősítése szempontjából kb. annyit ért, mint halottnak a csók. Semmit. Ezt - vélhetően - a BKK illetékese megsúghatta a boltos vezetőknek, akik - hónapokkal később - kezdeményezték a „BOLT TAXI” szóösszetétel szellemi termékként történő bejegyeztetését.

Csak hát a taxirendelet szempontjából ez a két szó sem ér semmit, ugyanis nem szabadjelző. Csupán egy, azon elhelyezett szöveg.

A Privátkopó azt (is) kérdezte a BKK-tól, hogy „megvonhatja-e, vagy javasolhatja-e a BKK a minősítés megvonását abban az esetben, ha a taxi társaság nem felel meg a minősítéssel kapcsolatos követelményeknek? Vagy a kiadott minősítés örökre szól, és soha többé nem lehet visszavonni?”. 

A Budapest Főváros Önkormányzata 100 százalékos tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Központ válasza:

„Sem a Személyszállítási törvény, sem a fővárosi Taxirendelet nem teszi lehetővé a szolgálatoknak kiadott közlekedésszervezői előzetes igazolás visszavonását: nincs ilyen jogszabályhely. Ugyanakkor a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálati tevékenység hatósági engedély alapján végezhető tevékenység, a hatósági engedélyt a közlekedési hatóság egy 2022. évi jogszabálymódosítás eredményeként - amennyiben ennek a feltételei fennállnak - visszavonhatja, illetve a közlekedési hatóság által kiadott engedélyeknek van időbeli lejárata.”

„A taxi engedélyek kiadásakor nem követelmény, hogy a járművön elhelyezett szabadjelző és pajzsmatrica védjegyoltalommal rendelkezzen. Azonban a szabadjelzőhöz kapcsolódó védjegyoltalom vizsgálatában - a főváros tekintetében - a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. rendelkezik hatáskörrel. Egyebekben a védjegyoltalom hiánya nem kizáró ok az engedély kiadása tekintetében” - írta a bűnügyi portál megkeresésére Budapest Főváros Kormányhivatala Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztálya. Vagyis: a közlekedési hatóság nem vizsgálja azt, hogy a szabadjelző és pajzsmatrica rendelkezik-e védjegyoltalommal. Annak vizsgálata a BKK feladatkörébe tartozik.

A BKK - egyebek mellett - ezen dokumentumok benyújtását kéri a taxi társaságoktól, különben nuku előzetes igazolás és minősítés

„A szabadjelzőt illetően a BKK a védjegyoltalom fennálltát, a használati jogot, a szabadjelző elhelyezkedését jogosult vizsgálni a fővárosi Taxirendelet szerint, és mindezek alapján jóváhagyhatja, hogy a szolgálat a flottájába tartozó taxi gépjárműveken az úgynevezett egységes szabadjelzőtől eltérő (egyedi) szabadjelzőt használhasson. A szabadjelzők műszaki megfelelőségét, fényerősségét, stb. a közlekedési hatóság vizsgálhatja. (…) A BKK a szolgáltatókkal szemben még a Taxirendelet rendelkezéseinek megsértése esetén sem tud semmilyen szankciót alkalmazni, mivel erre nincs jogszabályi lehetősége” - írta dr. Számadó Tamás, Budapest Főváros főjegyzője a 2023. május 17-én kelt, a budapesti taxi társaságok vezetőinek címzett levelében.

Budapest főjegyzője szerint a Bolt már a közlekedési hatóság által is elfogadott szabadjelzőt használ - nem igaz, ugyanis a közlekedési hatóság vizsgálata nem terjed ki a védjegyoltalomra

Csakhogy: ez esetben a taxirendelet rendelkezéseit maga a minősítést végző társaság, a Budapesti Közlekedési Központ sértette meg azzal, hogy olyan taxi társasághoz - szerződéses jogviszony alapján - tartozó gépkocsiknak adott minősítést, amely a taxirendeletben megkövetelt védjegyoltalmazott szabadjelzővel és logóval fennállása óta nem rendelkezik. A fővárosi önkormányzati cég az, amely - jogszabálysértő módon - minősítéshez juttatta a Bolt Taxi flottájába tartozó gépkocsikat. 

Amit aztán nem vonhat vissza, mert - a BKK és a főjegyző szerint - „erre nincs jogszabályi lehetősége”. Minősítést kiadhat, de az általa kiadott minősítést nem vonhatja vissza.  A közlekedési hatóság sem léphet fel a szabálytalansággal szemben, hiszen nem feladata az egyedi szabadjelzők védjegyoltalmának vizsgálata, a védjegyoltalom hiánya nem kizáró ok az engedély kiadása tekintetében. Az előzetes minősítés során - amit a BKK végez - viszont igen. Így aztán az van, hogy a szabálytalan védjegyoltalmat elfogadó BKK nem vonhatja vissza a minősítést, a védjegyoltalom vizsgálatára jogszabályi felhatalmazással nem rendelkező közlekedési hatóságnak pedig indoka nincs a taxi engedély visszavonására. Nagyjából addig, amíg világ a világ, plusz egy nap.

Dr. Számadó szerint a BKK a szolgáltatókkal szemben még a Taxirendelet rendelkezéseinek megsértése esetén sem tud semmilyen szankciót alkalmazni

Érdekes, nem? Magyarul: ha egy rendőr szemtanúja egy betörésnek, de mert a haverjáról van szó, nem intézkedik, akkor a betörővel szemben már soha nem indítható büntetőeljárás, más rendőr utólag hiába leplezi le, hiszen elkövetéskor elnézték azt neki.

Nagyjából így néz ki a Budapesti Közlekedési Központ és a Bolt Taxi viszonya.

„Személytaxi-szolgáltatást végezni csak valamennyi vonatkozó jogszabály együttes megtartása mellett lehetséges. Nem végezhet személytaxi-szolgáltatást a vállalkozás, vagy az a személytaxija, amelyre vonatkozóan a tevékenység végzésére irányadó jogszabályok valamely rendelkezését nem, vagy csak részben teljesíti.” - tartalmazza a fővárosi taxirendelet.

A Privátkopó bűnügyi portál több kérdéssel fordult a Bolt HTX Kft.-hez, amelyek közül a vállalkozás figyelmen kívül hagyta a lap védjegyoltalommal ellátott szabadjelző és logó meglétére vonatkozó érdeklődését, arra nem reagált.

Kijelenthető: a Bolt Taxi nem rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel és logóval, ergo: az irányadó jogszabály valamelyik rendelkezését nem, vagy csak részben teljesíti. Mi a kérdés? Egyáltalán: lehet-e kérdés?

Nem képezheti alkudozás tárgyát, hogy a mintegy 4 éve fennálló, a többi, a taxirendelet előírásainak maradéktalanul megfelelő taxi társaságnak súlyos anyagi károkat okozó jogsértő helyzetet valakinek fel kell számolnia. Az nem lehet hivatkozási alap, hogy ugyan rendeletsértő módon, de minősítéshez jutottak a Bolthoz tartozó taxik (ezért egyébként konkrétan kit terhel felelősség?), de sajnos a jogszabály nem teszi lehetővé a jogtalanul megadott minősítések visszavonását. Közép-amerikai banánköztársaságokban sem létezik ilyen.

Mindazonáltal a baloldali politikusok - a kormány tevékenységét kritizálva - előszeretettel ismételgetik, hogy „Magyarország egy következmények nélküli ország”. Most itt egy nagyszerű alkalom, hogy a Karácsony Gergely nevével fémjelzett ellenzéki vezetés megmutassa, Budapest nem egy következmények nélküli (fő)város. A magyarázkodásokra, az egymásra mutogatásokra senki nem kíváncsi, azok nem pótolják a szabályokat betartó taxi társaságok bevételkieséseit. Ebben az ügyben valaki kapitális hibát vétett - az, hogy szándékosan vagy nemtörődömségből, előbb-utóbb ki fog derülni -, amit valakinek mielőbb orvosolnia kell. Feltéve, ha jogállamban élünk. Amennyiben nem, akkor marad továbbra is a „jóvanazúgy”.

Sajátos megvilágításba helyezi a történetet az, hogy a taxik minősítését a BKK részéről egy olyan személy végzi (taxiszolgáltatás-felügyelet vezetőként), aki korábban - a Szerencsejáték Zrt. képviseletében - számos védjegyoltalmi ügyben járt el, tehát pontosan tudja, mi a különbség egy tárgy, egy grafikai ábrázolás, valamint egy szó, egy szóösszetétel (és azok védjegyoltalma) között. Különösen igaz ez abban az esetben, ha ez a munkatárs korábban - több mint 6 éven keresztül - bíróként, majd - rövid ideig - bírósági tisztviselőként tevékenykedett.

(folytatjuk)

További friss információk
Strómanok világa: eldobott építőipari cégek, köddé vált tízmilliók
Szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a beteget a háziorvos
Példás büntetéssel sújtották a pedofil visszaesőt
A szülők megvesztegetésével is próbálkozott a kilencéves kislányt terrorizáló úgynevezett tanító
Szorgos család: Soroksáron és Kiskunlacházán termesztették a marihuánát
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat