Ma: 2023.11.17. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Jogháló
Leleplezés: hamis közokiratok felhasználásával szerzett doktori címet az ismert természetgyógyász, Vargha Zoltán
privatkopo.hu 2012. 04. 05. 15:24:00

„Saját elmondása szerint Amerikában a gazdagok orvosa volt” - írta a velvet.hu 2011. február elsején. A bökkenő csak az, hogy Vargha Zoltán nem orvos. 2008-ban ugyan doktori címet szerzett, de a PhD képzésben való részvételhez szükséges egyetemi végzettségét hamis dokumentumokkal igazolta, azt követően, hogy vádat emeltek ellene többrendbeli közokirat-hamisítás - valamint adócsalás - büntette miatt.Vargha Zoltán a ’80-as évek második felében szökött át Romániából Magyarországra. Az 1990-es évek közepén már egy széleskörű ismertségnek örvendő, komoly pacientúrával rendelkező természetgyógyászati vállalkozást irányított, gyakran szerepelt a médiában, már-már „csodadoktorként” emlegették, aki szinte minden betegséget megszüntet - gyógyszerek nélkül.

2000-ben büntetőeljárás indult Vargha ellen. A nyomozószervek többrendbeli közokirat-hamisítással, adócsalással és számvitel rendjének megsértésével gyanúsították. Mintegy másfél hónapot töltött előzetes letartóztatásban. A vádhatóság szerint a férfi 1998 elején hamis tartalmú, Romániában, a „Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszertudományi Egyetem” által kiállított közokiratokat (A16037. sorszámú diploma, B1857 sorszámú végbizonyítvány, egyéni órarend) nyújtott be a Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz egyetemi végzettségi szint elismertetése érdekében. „Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az általam mellékelt egyetemi diplomám hiteles másolata alapján ismerjék el a képesítésemet orvos-természetgyógyász, reflexológia, ideggyógyászat szakterületeken” - írta kérelmében Vargha. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ határozatban ismerte el az erdélyi származású természetgyógyász egyetemi végzettségét. A sikeren felbuzdulva néhány hónappal később úgynevezett honosítási kérelmet nyújtott be a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemhez, amelyhez mellékletként csatolta a hamis marosvásárhelyi diplomáját és az Ekvivalencia Központ határozatát. Az orvostudományi egyetem elöljáróinak gyanús volt Vargha diplomája, ezért hivatalosan megkeresték az okiratot „kiállító” erdélyi egyetemet, ahonnan azt a választ kapták, hogy a diplomát nem a dokumentumon feltüntetett marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény állította ki. Vargha megbukott.

Vargha diplomáját olyan egyetem állította ki, amely soha nem létezett?

A Privát Kopó birtokába került a Tárgu Mures-i (Marosvásárhely) Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem az üggyel kapcsolatban kiadott, 2006. július 11-én kelt szakvéleménye.

„ (…) Az 1979. évi A16037. számú oklevelet nem intézményünk állította ki, miután az 1979. évben az önök által megküldött okirattól eltérő mintájú oklevél volt használatban. Ily módon nemcsak a forma eltérő, amint azt a levelünkhöz csatolt mintából megállapítható, de a tartalom is más. Ezen utóbbi szemponttal kapcsolatban az alábbi általunk fontosabbnak tartott észrevételeket tesszük:

- 1979-ben valamennyi okirat (diploma) két iktatószámmal rendelkezett: az egyik a bal felső sarokban a felügyeleti hatáskörben eljáró minisztérium iktatószáma (pl.: 344313.), míg a bal alsó sarokban lévő az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény iktatószáma volt (pl.: 5090/10.09.0179). Ugyanakkor Vargha Zoltán úr oklevelének esetében a bal alsó sarokban az A. sorozat 16037. számot találjuk, amely formában (sorozat és szám) iktatószámot csak 1982-től használnak;

- intézményünk megnevezése 1991-ig „Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszerésztudományi Intézet” volt, amikor az oktatási és tudományügyi miniszter rendelete alapján a megnevezés „Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem”-re változott;

- az államvizsgákat mindenkor szeptemberi vizsgaidőszakban tartották, soha nem létezett júniusi vizsgaidőszak, amint az a megküldött oklevélen szerepel;

- az oklevelekben megjelölt szak „általános orvosi” volt, nem pedig „általános természetgyógyászat - gyógytorna”;

- az okleveleket a rektor, a dékán és a főtitkár írták alá, nem pedig a „vizsgabizottság elnöke”;

Ami a B. sorozatú 1875. számú végbizonyítványt illeti, azt sem intézményünk bocsátotta ki, semmilyen tudomásunk nincs arról, hogy az 1974. és 1979. közötti időszakban bármilyen kísérleti jellegű tanfolyamot szervezett volna a Tárgu Mures-i Sportorvosi Szakrendelő, az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Intézet és a Tanárképző Főiskola.

Amint azt már fentebb is jeleztük: intézményünk megnevezése korábban „Institutul de Mediciná si Farmacie” volt, nincs tudomásunk semmilyen Tárgu Mures-i „Institutul de Medicinás si Farmaceuticá” megnevezésű intézmény létezéséről. (…)” - olvasható a Tárgu Mures-i (Marosvásárhely) Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem levelében.

Összefoglalva: a Vargha által a Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz, valamint a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemhez benyújtott, 1979-ben kiállított diplomán megjelölt „Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszertudományi Egyetem” soha nem létezett. Az intézmény megnevezése 1991-ig „Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszerésztudományi Intézet” volt, azt követően pedig „Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem”-re változott. A diplomán nem került feltüntetésre a felügyeleti hatáskörben eljáró minisztérium iktatószáma, míg az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény iktatószámát abban a formában, ahogy Vargha oklevelén szerepel, csak 1982-től használták.

Vargha Zoltán mindezek ellenére határozottan állítja, hogy egyetemi végzettséget szerzett Romániában. - Ez egy kísérleti jellegű képzés volt, amelyet a gyógyszerhiány „ellensúlyozására” indítottak el - magyarázta lapunknak. - Tény, hogy sem azt megelőzően, sem azt követően nem szerveztek több ilyen kurzust. Kérdésünkre, hogy milyen kritériumoknak kellett megfelelni a képzésben résztvevőknek, az ismert természetgyógyász azt válaszolta, hogy „kiválasztották” a hallgatókat. (Úgy tudjuk, Vargha középiskolai tanulmányi eredményei nem voltak kiemelkedőek.) - Heten vagy nyolcan vettünk részt a tanfolyamon - közölte. - A diplomát Dorgo professzor szerkesztette, a bélyegzőt is ő készíttette, méghozzá direkt az orvosi egyetem által kibocsátott oklevelektől eltérő külalakkal és tartalommal, hogy még véletlenül se hihesse azt senki, hogy orvosi oklevelet kaptunk. Soha nem állítottam, hogy orvosi egyetemet végeztem.

Adódik a kérdés: akkor vajon mit?

Tanfolyamot végezhetett

„IGAZOLÁS

Vargha Zoltán elvégezte az 1974-1979 évek között Dr. Dorgo Ioan, a Tárgu Mures-i (Marosvásárhely) Tanárképző Főiskola rektora és a Tárgu Mures-i Sportorvosi Szakrendelő igazgatója, valamint Dr. Fodor Fransisc, a Tárgu Mures-i Orvos és Gyógyszerésztudományi Intézet Gyógyszerészeti Karának dékánja által szervezett természetgyógyászati tudományos kísérleti és egyéni tanfolyamot.

Tárgu Mures, 2006. szeptember 21.

Aláírók: Dr. Dorgo Calin, a Tárgu Mures-i Sportorvosi Szakrendelő igazgatója és Dr. Tőkés Béla, egyetemi tanár, a Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszerésztudományi Intézet Gyógyszerészeti Kara részéről”

(Privát Kopó: a Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem hivatalos tájékoztatása szerint a kiváló szemész, Dr. Fodor Fransisc soha nem volt az egyetem Gyógyszerészeti Karának dékánja.)

1995-ben íródott, az alábbi, Dr. Dorgo Ioan professzor által kiállított „igazolás”:

„Tárgu Mures-i Gyógytorna Központ Sportszakorvosi Rendelőintézet

Igazoljuk, hogy Vargha Zoltán elvégezte a Mures Megyei Kórház, valamint a Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszertudományi Egyetem, és a Tárgu Mures-i Egyetem Sportszakorvosi Rendelőintézet együttműködésével egy sajátságos program keretében szervezett felsőfokú tanfolyamot.

Aláíró: Dr. Dorgo Ioan”

Tehát a Privát Kopó birtokába került, Romániában kiállított dokumentumok tanúsága szerint Vargha „kísérleti”, „sajátságos”, „egyéni” képzésben vett részt, amelyet - egybehangzóan - „tanfolyamként” aposztrofáltak az igazolások aláírói. Ugyanakkor a Tárgu Mures-i Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem határozottan cáfolta, hogy „bármilyen kísérleti jellegű tanfolyam” szervezésében és lebonyolításában részt vett volna az intézmény. Márpedig egyetemi végzettség csak egyetemen szerezhető. Továbbá: egyetemi végzettséget kizárólag egyetem igazolhat - sportszakorvosi rendelőintézet igazgatója nem.

Három bíróság is elítélte

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2007. év május hó 30. napján kihirdetett, 13.B.IX.3041/2003/117. számú - elsőfokú, nem jogerős - ítéletében Vargha Zoltán vádlott bűnösségét 2 rendbeli, egy esetben társtettesként elkövetett adócsalás büntettében, számviteli fegyelem megsértésének vétségében, 2 rendbeli közokirat-hamisítás büntettében - melyből 1 rendbeli kísérlet - és kuruzslás büntettében állapította meg. A vádlottat ezért - halmazati büntetésül - 1 év börtönbüntetésre és 600.000 forint pénzmellékbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott felmentésért fellebbezést nyújtott be.

A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság a 2008. évi október hó 17. napján meghozott, 28.Bf.IX.9206/2007/6. számú ítéletében az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta. Vargha Zoltán vádlottat az ellene kuruzslás miatt emelt vád alól felmentette. az 1 rendbeli adócsalás bűntetténél a társtettesi minősítést mellőzte, a számviteli fegyelem megsértésének vétségét társtettesként elkövetettnek minősítette, a vádlott közbizalom elleni cselekményeit 3 rendbeli, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének, és 2 rendbeli - egy esetben kísérletként elkövetett - közokirat-hamisítás bűntettének minősítette. A vádlott büntetését 500 napi tétel, napi tételenként 1.000 forint, összességében 500.000 forint pénzbüntetésre enyhítette. A vádhatóság a cselekményt befejezettnek tekintette a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vonatkozásában, ahol a hamis tartalmú közokirat „határozat” formájában megszületett, míg kísérletként a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemhez benyújtott kérelem kapcsán, mivel a nevezett intézményben az okirat hamisságát felfedték, és ezért határozat meghozatalára nem került sor. A Fővárosi Bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, míg Vargha Zoltán és védője fellebbezést jelentett be a közokirat-hamisítás büntette vonatkozásában felmentés érdekében.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság a 2009. év április hó 23. napján kihirdetett, 1. Bhar.53/2009/13. számú jogerős ítéletében Vargha Zoltán vádlottat 3 rendbeli közokirat-hamisítás büntettében, és 1 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, a másodfokú bíróság által alkalmazott, egyébként méltányos büntetés (500.000 forint) további mérséklésére a harmadfokú bíróság indokot nem látott.

A Fővárosi Ítélőtábla „egyértelműen igazoltnak látta, hogy Vargha Zoltán vádlott a felhasznált közokiratok hamis voltával tisztában volt”.

Hamis közokiratok ismételt felhasználásával szerzett doktori fokozatot

Mindezek ellenére a természetgyógyász - azt követően, hogy ellene az ügyészség többrendbeli közokirat-hamisítás miatt vádat emelt - a hamis dokumentumok ismételt felhasználásával felvételt nyert a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, ahová PhD tanulmányt nyújtott be, és 2008. március 13-án - 116/119. szám alatt - doktori fokozatot szerzett, így neve elé odakerült két betű: Dr. (Itt jegyezzük meg, hogy Vargha Zoltán doktorjelölt doktori - PhD - értekezésének szerzői ismertetésében feltüntetett szakmai tudományos életrajzában a következő szerepel: 1974-1979 Marosvásárhelyi Orvos- és Gyógyszertudományi Egyetem.)

Ez az aprócskának nem nevezhető változás egyébként mind a másodfokon eljáró Fővárosi Bíróság, mind a Fővárosi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság ítéletében rögzítésre került. Ennek ellenére az ítélkező bírák egyikének sem szúrt szemet, hogy miközben közokirat-hamisítás miatt elmarasztalták Varghát, aközben a vádlott gyakorlatilag bűnismétlést követett el azzal, hogy a büntetőper tárgyát képező hamis okiratokat ismételten felhasználva doktori fokozatot szerzett… Vajon a büntetőügyben igazságot szolgáltatók miért nem tettek eleget feljelentési kötelezettségüknek, amikor bűncselekmény gyanúja jutott tudomásukra? És hogyan történhet meg az, hogy noha 3 évvel ezelőtt született jogerős ítélet tartalmazza, hogy Vargha Zoltán hamis/valótlan tartalmú közokiratokat nyújtott be romániai „egyetemi végzettsége” elismertetése céljával a Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz, „egyetemi végzettsége” elismerésének visszavonása a mai napig nem történt meg?

Se nem reflexológus, se nem neurofiziológus - beteget nem vizsgálhat és nem kezelhet

De van itt más is. A Privát Kopó információja szerint Vargha megbukott az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) „reflexológus” szakvizsgáján, a pótvizsgát a mai napig nem teljesítette. Neurofiziológusnak tartja magát, holott egy háromnapos (!) neurálterápiás tanfolyam elvégzéséről kapott igazolást az Egyesült Államokban, 1998-ban. (Magyarországon a neurálterápia orvosi diplomához és 2 éves képzéshez kötött - a szerk.) A szemináriumon való részvételt tanúsító dokumentumon a „Dr. Zoltan Vargha” név szerepel - a többi szövegtől teljesen elütő kézírással. Emlékeztetőül: a természetgyógyász csak 10 évvel később, 2008-ban szerzett doktori címet…

„Szakmai Kollégiumi Komplementer Medicina Tagozat

Elnöke: Dr. Hegyi Gabriella MD.PhD.

tagjai: Dr. Jónás Eszter, Dr. Saáry Kornélia

Tisztelt Főorvos Asszony!

2011. június 20-án kelt levelére és kérésére a jelen ügyben a következő szakmai állásfoglalást adom:

1. A Dr. Vargha Zoltánnal kapcsolatos panaszok kivizsgálásának ügyében ismert tényállás:

Idézem Dr. Csermely Miklós levelét: „A két panaszbeadás után végzett ellenőrzés és dokumentációjának átnézése után meggyőződésem, hogy Vargha Úrnak nincs orvosi diplomája. Utolsó ellenőrzésünk alkalmával sem tudta diplomáját bemutatni és érdeklődésünkre zavart válaszokat adott. (…) Betegek vizsgálatát nem végezheti. Az sem elfogadott, hogy Vargha Úr távollétében egy gyógymasszőr vizsgálja a betegeket. A zöld lap összeállítása nem győzött meg arról, hogy magasabb egészségügyi képesítése lenne. Vöröscsontvelő vizsgálata, szem anyagcsere vizsgálata Felső elválasztású mirigyek epiphysis ....tovább nem sorolom. Mindezekért a precíz betegvizsgálatokért kérik a vizsgálati díjat, majd kezelésenként a 7000 Ft-os reflexológiai kezelést.

Az első panaszos 100 ezer, a második a kezelésekért felvett 400 ezer + orvosi vizsgálatok + egyéb költségeket említ.. Vargha dr. azt mondta: megegyezik a betegekkel és visszafizeti a költségeket. Ez azonban nem megoldás. Nagyon sokan járnak hozzá. Nem a pénz az érdekes, hanem: mikor lesz szakmai szempontból nagyobb egészségkárosodás? Ki vállalja Vargha Úr működéséért a felelősséget, a működési engedélyt kiadó? (…) Alapvizsgáját, a reflexológiát a mai napig nem tette le.”. (…)

dr. Vargha Zoltán életmód tanácsadóként dolgozhat, de nem vizsgálhat és kezelhet beteget, mert ahhoz nincs engedélye és képzettsége.

Vizsgálat tárgyát képezheti, hogy ki és hogyan adta ki az engedélyét és főleg: mire?

Budapest, 2011. június 20.

Dr. Hegyi Gabriella MD.PhD.

Szakmai Kollégiumi Tagozat elnöke”

Háttérbeszélgetés a Vargha-villában a Kúria főtanácsadójával

A cikk szerzője e-mailben kereste meg „dr.” Vargha Zoltánt, több kérdésre várva választ a természetgyógyásztól. A „doktor” úr személyes beszélgetést kezdeményezett otthonában, hogy megvilágítsa a szövevényes ügy összefüggéseit.

A háttérbeszélgetésen - Vargha meghívására - részt vett dr. Kiniczky Anna, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott büntetőbírája, a Kúria főtanácsadója, aki igyekezett tompítani a büntetőügy súlyát, és bagatellizálni Vargha Zoltán cselekményét. A főtanácsadó a beszélgetés során mindvégig az elítélt mellett „kampányolt”, próbálta úgy magyarázni a jogerős ítéletet, hogy azzal a lehető legkedvezőbb színben tüntesse fel a közokirat-hamisítót.

Dr. Kiniczky a kérdésre, hogy minek köszönhető a jelenléte egy olyan személy házában, akit a bíróság büntetőügyben jogerősen elmarasztalt, azt állította, hogy "Vargha régi betege, ezért jól ismeri az ügyet". Arra a felvetésre, hogy milyen képzésben részesülhetett Vargha Romániában, ha egyetemi végzettségét a marosvásárhelyi egyetem nem ismerte el, dr. Kiniczky Anna a következőket reagálta: "Úgy gondolom, mivel a képzés 5 évig tartott, ezért valamiféle felsőfokú valamit csak elvégezhetett Vargha úr. A románok ezt tanfolyamnak nevezték, de nevezhetjük akár kurzusnak is." 

A bírói pártatlanságról a beszélgetés során nem esett szó - talán nem véletlenül…

"Dr." Vargha Zoltán több tízmilliós Mercedes terepjárója a DOKI 11 egyedi rendszámot "viseli". Csak a miheztartás végett.

További friss információk
Bohócország: az ügyészség szerint nem indokolt nyomozást indítani az Erdogan emberei által megvert magyar férfi ügyében
Beleszeretett egy bűnözőbe, ezért gyógyszerekkel próbálta megmérgezni a férjét egy asszony - úgynevezett „látó” segített neki
Iszlám terroristák dolgozták ki a 7 éve végrehajtott Teréz körúti robbantás tervét?
Pedofíliával gyanúsítják Nagy Jánost, a Nemzeti Földügyi Központ volt elnökét
Kutyákra lövöldözött egy székesfehérvári féleszű
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat