Ma: 2024.07.09. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Jogháló
Így szabadultak meg nyűggé vált cégeiktől a Dunaparti Sportegyesület képviselői
Privátkopó/Z.Á. 2024. 05. 23. 5:31:00

„Van két „csodálatos” vállalkozó, akik fantasztikus érzékkel válnak meg a gázos cégeiktől, nem sokkal azelőtt, hogy a NAV végrehajtást vagy a cégbíróság kényszertörlést rendelne el azok ellen. Furcsa módon a gázos cégeket román, szerb, ukrán, szlovák és magyar vagyontalan emberek nevére íratják, akik aztán kényszertörlési vagy felszámolási eljárásba viszik a cégeket. (…)” - így kezdődik az az olvasói levél, amely a Privátkopó bűnügyi portál e-mail címére érkezett. A folytatásban a levélíró felsorol az egyik üzletemberhez kapcsolódóan 10, a másikhoz köthetően pedig 3 gazdasági társaságot, amelyek jellemzően kényszertörléssel szűntek meg, ám mielőtt ez bekövetkezett volna, sajátos tulajdonos és ügyvezető váltások történtek a cégeknél - ugyanazon sablon alapján.A németországi lakcímmel rendelkező Losonczy Csaba Károly - akinek neve a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának egyik szponzoraként is felbukkant a sajtóban - a 2009-ben alapított Assero Kft. elnevezésű vállalkozásától 2014 decemberében vált meg, úgy, hogy a társaság létezése során egyetlen alkalommal sem készített éves mérleget. Az új tulajdonos-ügyvezető a román állampolgárságú, bukaresti lakos, Cazan Daniel lett. Mivel a vállalkozás a tulajdonosváltást követően sem végzett semmilyen tevékenységet, adóbevallást és éves mérleget nem készített, ezért az adóhivatal kezdeményezésére az illetékes cégbíróság - tekintettel arra, hogy a román tulajdonos-ügyvezető eltűnt a magyar hatóságok szeme elől, vagy talán nem is volt ott sosem - kényszertörléssel megszűntette a kft.-t.

Az ugyancsak 2009-ben létrehozott Bakoncept 2009 Kft.-ből 2011 áprilisában távozott Losonczy, az új tulajdonos-ügyvezető Egyed Balázs lett, aki nevén mindössze másfél hónapja szerepelt a cég, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - adótartozás miatt - végrehajtási eljárást indított a vállalkozással szemben. Egyed - akinek neve 10 kényszertörléssel és 10 felszámolással megszűnt társaság cégjegyzékében is megtalálható - csupán három hónapot töltött a Bakoncept 2009 Kft. kötelékében, 2011. július elején Török Attila lépett a helyére és lett a vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője. A társaság egyébként csak az alapításának évében (2009.) készített éves mérleget, azt követően már soha többet.

A szintén 2009-ben alapított Black Platinum Kft.-nek 2022 februárjában intett búcsút Losonczy Csaba Károly.  Az új tulajdonos-ügyvezető a Munkács városában élő ukrán állampolgár, Baloh Nycola lett. A cég ettől a pillanattól semmilyen tevékenységet nem végzett, adóbevallást és éves mérleget nem készített. 2023 augusztusában - a NAV kezdeményezésére - az illetékes cégbíróság kényszertörlési eljárást indított a kft. ellen, amely jelenleg is tart. Az ukrán tulajdonos-ügyvezetőt a hatóságok nem találják.

Az ÉP-CENTER Team Kft.-nek 2009 szeptemberében lett tulajdonos-ügyvezetője Losonczy Csaba Károly. Az időközben - 2009. október végén - adótartozás miatt végrehajtás alá került cégtől alig 8 hónap elteltével, 2010 májusában megvált a jó érzékkel megáldott üzletember. Az új tulajdonos-ügyvezető az az Egyed Balázs lett, aki később az előzőekben már érintett Bakoncept 2009 Kft. is „átvette” Losonczytól (aztán még egy kft.).  Tehát az úgynevezett üzleti kapcsolat nem volt új keletű közöttük. Egyed vélhetően nem találhatta meg a számításait a cégnél, mert 6 hónap elteltével, 2010 novemberében átpasszolta azt Sarlós Dánielnek.  A kft. utoljára 2009-ben készített éves mérleget. 2011 májusában a NAV felfüggesztette a vállalkozás adószámát, majd később törölte azt. A felhalmozott adótartozás soha nem került megfizetésre, az illetékes cégbíróság - a NAV kezdeményezésére - kényszertörölte az ÉP-Center Team Kft.-t a cégnyilvántartásból.

2005-ben alapította Losonczy Csaba Károly az LCS IMMO-BAU Építőipari Kft.-t. A cég 2010 szeptemberében Petrovicz Istvánné nevére került, onnantól kezdve azonban sem adóbevallást, sem éves mérleget nem készített a kft. Petrovicznénak 2012. február végén lett elege a semmittevésből és vállalkozást átadta egy szerb állampolgárságú férfinak, a Szabadkán élő Robert Borosnak, és a társaság elnevezését a váltás napján GROSIP4 Kft.-re változtatták. Azonban ez sem hozott változást a cég életében, amely továbbra sem végzett tevékenységet, törvényi kötelezettségeinek nem tett eleget. „A cég nem tett eleget a 2011. évi - számviteli törvény szerinti - beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségének, a bíróság a cég mulasztását megállapította, ezért a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és elrendeli a kényszertörlését” - olvasható a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága végzésében. Robert Boros egyébként összesen 11 olyan cégben vállalt szerepet, amelyet kényszertörléssel szűntetett meg az illetékes cégbíróság.

A Grotalis Kft.-t 2012-ben alapította Losonczy Csaba Károly. 2019. április 11-én a NAV - adótartozás miatt - végrehajtást rendelt el a vállalkozással szemben. Losonczy az adótartozás megfizetése helyett azt találta ki, hogy „felszívódik” a kellemetlenné vált cégből. Hogy, hogy nem - nyilván teljesen véletlenül - ismét egy román állampolgár, Iosif Szanti jelentett megoldást a felmerült problémára: 2020. szeptember közepén a külföldi férfi nevére került a kft., ő lett az új tulajdonos-ügyvezető. Nem meglepő módon, ettől kezdve a társaság sem adóbevallást, sem éves mérleget nem készített, gyakorlatilag egy kapavágást sem csinált. A román „üzletember” elérhetetlenné vált a magyar hatóságok számára. A Grotalis Kft. pályafutása is cégbírósági kényszertörléssel ért véget, a vállalkozás által felhalmozott adótartozás soha nem került megfizetésre.

A T-NG Kft.-t 2014 júniusában szerezte meg Losonczy, aki viszonylag gyorsan ráunhatott a vállalkozásra, mert 2017. szeptember első napján egy Mazsi Ferenc nevű, Szlovákiában élő férfi lépett a színre és váltotta Losonczyt a tulajdonos-ügyvezető pozícióban. A gazdasági társaság elnevezését azonnal megváltoztatták, a továbbiakban MBSDJ INVEST Kft. néven lehetett rátalálni a cégnyilvántartásban. A férfi nem fektetett különösebben nagy energiát az új szerzeményébe, a tulajdonosváltozást követően - az előző vállalkozásokhoz hasonlóan - „szellemcéggé” változott a társaság, sem adóbevallást, sem éves beszámolót nem készített. A nóta vége itt is ugyanaz lett, mint a többi társaság esetében: a NAV kezdeményezésére kényszertörlés. Az addig felhalmozott adótartozás soha nem került megfizetésre.

Losonczy Csaba Károly 2010-ben szerezte meg a Hungaroprojekt 2000 Kft. tulajdonosi jogait. A vállalkozó nem sok időt hagyott magának a vállalkozás felfuttatására: 2013 februárjában a szlovák Mariana Drmolová vette át Losonczy panamai offshore cégétől, a CENTRAL EUROPA INVESTMENT HOLDING CORP.-tól a stafétabotot. A kft. már 2012-ben, Losonczy idején sem készített éves beszámolót, a Drmolova-korszakban e tekintetben sem történt változás. Ennél a cégnél is azt a trükköt alkalmazták, mint több, az előzőekben megnevezett társaságnál: azonnal megváltoztatták a vállalkozás elnevezését, hogy a kíváncsi szemek elől elrejtsék. Így lett a Hungaroprojekt 2000 Kft.-ből MOLOVA Kft. Mivel ez a társaság sem tett eleget törvényben rögzített kötelezettségeinek, „A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a törvényességi felügyeleti jogkörében a céget megszűntnek nyilvánította és elrendelte kényszertörlését, figyelemmel arra, hogy a társaság nem tett eleget a 2012. évi beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.”

A KBS-MEDICO Kft.-t 2008-ban hozta létre Losonczy Csaba Károly. A társaság 2013-ban - még Losonczy „fennhatósága” alatt - nem készített éves beszámolót. 2014 májusában - ismét - előkerült egy román állampolgárságú személy, Balazs B. Supeki, aki „megvásárolta” az akkor már tevékenységet nem folytató társaságot Losonczy CENTRAL EUROPA INVESTMENT HOLDING CORP. nevű, Panamában bejegyzett cégétől. Persze ő sem kezdett vele az égvilágon semmit, hagyta parlagon heverni. A névváltoztatási trükköt ebben az esetben is bevetették: a tulajdonosváltás napján SDB-MEDIO Kft.-re keresztelték át a KBS-MEDICO Kft.-t. 10 hónappal később a NAV - korábban felhalmozódott adótartozás miatt - végrehajtást rendelt el a hányatott sorsú kft. ellen, amely végül - az előző társaságokhoz hasonlóan - kényszertörléssel a cégtemetőben végezte.

2009-ben alakult a West Projekt Kft., amelynek tulajdonos-ügyvezetője a társaság létrejöttét követő 2 évben Losonczy Csaba Károly volt. 2011. április elején az üzletember „túladott” ezen a vállalkozáson is, a „vevő” - immár harmadszor - Egyed Balázs volt. Ő ezúttal sem bíbelődött sokat a társaság ráncba szedésével: 7 hónap elteltével már Török Attila neve szerepelt a cégjegyzékben tulajdonos-ügyvezetőként. Török tehát két alkalommal (a másik a Bakoncept 2009 Kft. volt) vett át olyan vállalkozást Egyedtől, amely eredetileg Losonczyé volt. Ez szintén csakis a véletlen műve lehet. A West Projekt Kft. utolsó alkalommal az alakulása évében készített éves mérleget, 2010-ben - amikor még Losonczy volt a tulajdonos - már nem. „A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága tudomást szerzett arról, hogy a cég székhelyén, telephelyén, fióktelepén nem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen, vagy a kézbesítési megbízottja nem fellelhető, ezért a 2006. évi V. törvény 89.§-a alapján az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást megindítja” - írta 2013. november 7-én kelt végzésében a bíróság. Ez a cég is ment a kukába.

Losonczy Csaba Károlyhoz hasonlóan Krózser Menyhért neve alatt is több „eldobott” vállalkozásra lehet bukkanni. A két üzletember egyébiránt közösen irányít egy sportegyesületet, de erről majd később.

A KROPON Hungary Kft.-t 2015-ben alapította Krózser Menyhért, valamint az ajkai Krózser Péter. (Azt nem tudni, van-e rokoni kapcsolat a két Krózser között - a szerk.). Krózser Menyhért 2020. szeptember 18-án távozott a cégből. Krózser Péter 2 hónappal tovább bírta: 2020. november 19. naptól Burka Dániel és a román állampolgárságú Cojocaru Adrian-Costel-Octavian vette át - közösen - a vállalkozást tőle. A cégnyilvántartás tanúsága szerint Burka nevéhez 4 kényszertörölt és 2 felszámolt társaság köthető. A Kropon Hungary Kft. soha nem készített éves beszámolót, tehát abban a mintegy 4 éves időszakban sem, amikor Krózser Menyhért volt a tulajdonos-ügyvezető. A NAV kezdeményezésére - törölt adószám miatt - a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2022.09.13. napján elrendelte a kft. kényszertörlését.

Krózser Menyhért 2010. márciusban hozta létre az MSPORT-Racing Kft.-t. A társaság éves nettó árbevétele 2011-ben 305 millió forint volt, de már a 2012-es üzleti évre vonatkozóan - amikor még Krózser Menyhért volt a cégtulajdonos - nem készített éves beszámolót. 2013. január végén a vállalkozó megvált a cégtől, az új tulajdonos-ügyvezető a Szlovákiában élő Siska Tibor lett, és természetesen a vállalkozás elnevezését itt is azonnal megváltoztatták, az új név SLOMO-INVEST Kft. lett. 25 nappal később a NAV - adótartozás miatt - végrehajtást rendelt el a kft.-vel szemben. 2014 áprilisában az illetékes cégbíróság elrendelte a vállalkozás kényszertörlését, mivel az „nem tett eleget az éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.” 2015. január 1. naptól kezdődően a következő szövegű adóhatósági bejegyzés szerepelt társaség cégjegyzékében: A lekérdezett cég szerepel(t) az adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező - nem magánszemély - adózók listáján.” Arról, hogy ez a bődületes adótartozás mikor keletkezett, a NAV - adótitokra hivatkozással - nem adott tájékoztatást.

Az M-SPORT AUTO-MOTOR TEAM Kft. 2011 óta létezett, 2012. február közepéig maga Krózser Menyhért volt a társaság tulajdonosa (2016. február 25-ig az ügyvezetője is), őt követte először a saját, Panamában nyilvántartásba vett cége, a WORLD RACING EUROPA CORP., majd ezt a társaságot Krózser egy másik panamai cége, a WORLD RACING EUROPA CORP. váltotta. 2016. február végén Dezamits Beatrix Mária „szerezte meg” a vállalkozást, amelynek elnevezését - szokás szerint - rögtön megváltoztatták (ZAMTRIX-AGRO Kft.). A hölgy azonban csupán 2 és fél hónapig nem csinált semmit (hiszen a cég akkor nem működött), majd következett - 2016. május 11. naptól - a Romániában élő Kalácsy Elemér, aki tovább haladt a már megkezdett úton: szintén nem csinált semmit. A kft. 2015-ben készített mérleget utoljára. „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017. december 18. napján érkezett átiratával arról értesítette a Cégbíróságot, hogy törölte a cég adószámát és egyidejűleg a (2) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezte a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás lefolytatását” - áll a kft. cégjegyzékében megtalálható hirdetményekben.

Ez a fajta cégeltüntetős trükközés az utóbbi években nagyon elharapózott. Az előzőekben bemutatott 13 cégnél ugyanazt a technikát alkalmazták: az eredeti tulajdonos helyére egy „betétembert” léptettek, akinek nevéről rövid időn belül átíratták az adott céget az igazi strómanra (rendszerint külföldi, nincstelen személy nevére), az ő neve alatt viszont már kényszertörlésbe fordították a társaságot azzal, hogy a névleges „tulajdonos” sem adóbevallásokat, sem éves mérlegeket nem készített, az adóhivatal, valamint a cégbíróság számára elérhetetlennek bizonyult. Ilyetén az eredeti, a vállalkozásától valamiért mindenképpen szabadulni akaró tulajdonos és a kényszertörlési eljárás elrendelésekor az eldobott céget nevén viselő személy között nem keletkezik közvetlen kapcsolat.

Közös az előzőekben taglalt cégtörténetekben az is, hogy az úgynevezett tulajdonosváltozás napján azonnal új székhelyre „költöztették” a problémás vállalkozásokat, szinte kivétel nélkül székhelyszolgáltató irodákba. A cikkben szereplő cégek közül többet is azonos címen működő székhelyszolgáltatókhoz „pateroltak”, ami felettébb gyanút keltő, hiszen egymást nem ismerő, jellemzően különböző országokban élő személyek „választották” ugyanazt a székhelyszolgáltatót. Nyilván merő véletlenségből.

Aztán ott van a cégek elnevezésének azonnali megváltoztatása is, amellyel nehezíteni kívánták a társaságok után „kutakodók” dolgát.

Nem világos, hogyan találják meg az üzletemberek (vagy ügyvédeik?) ezeket a külföldi cégeltüntető strómanokat.

A Privátkopó több alkalommal, több csatornán keresztül kereste meg kérdésekkel Losonczy Csaba Károlyt és Krózser Menyhértet. Kíváncsiak lettünk volna arra, hogyan kerültek kapcsolatba a külföldi állampolgárokkal, akiknek úgymond „eladták” a nyűggé vált cégeiket? Ki keresett meg kit az adásvétellel összefüggésben? A magyar üzletemberek az ukrán, a román, a szerb, a szlovák „vevőket” vagy az ukrán, a román, a szerb, a szlovák „vevők” a magyar üzletembereket? Az állítólagos „vevők” hogyan, milyen fórumokon szereztek tudomást arról, hogy a nevezett társaságokat tulajdonosaik el kívánják „adni”? Lehetséges, hogy ügyvédi közvetítéssel jöttek létre ezek az „adásvételek”? Miért történt az, hogy az „adásvételeket” követően egyetlen új tulajdonos sem működtette tovább a megszerzett társaságokat? Valójában mi volt az igazi cél az akvizíciókkal? 

A vállalkozók nem reagáltak a bűnügyi portál megkereséseire.

Amire az előzőekben már utaltunk, nevezetesen, hogy kapcsolat van Losonczy és Krózser között, a kapocs nem más, mint a Dunaparti Sportegyesület, amelyet a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) az Országos Gokart Kupa szervezésével/rendezésével bízott meg a közelmúltban, nem kevés pénzt juttatva ezzel a nem túl erős előéletű egyesület kasszájába. A sportszervezet képviselői: Losonczy Csaba Károly, Krózser Menyhért.

(Z. Á.)

További friss információk
Strómanok világa: eldobott építőipari cégek, köddé vált tízmilliók
Szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a beteget a háziorvos
Példás büntetéssel sújtották a pedofil visszaesőt
A szülők megvesztegetésével is próbálkozott a kilencéves kislányt terrorizáló úgynevezett tanító
Szorgos család: Soroksáron és Kiskunlacházán termesztették a marihuánát
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat